Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

Projekt II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

BENEFICJENT
ELECTRIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

TYTUŁ PROJEKTU
Wzrost aktywności międzynarodowej Firmy ELECTRIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa poprzez wejście na rynek docelowy Finlandii

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost aktywności międzynarodowej Spółki, a tym samym zwiększenie przychodów osiąganych z działalności eksportowej, poprzez wdrożenie Strategii międzynarodowej działalności Przedsiębiorstwa i rozpoczęcie sprzedaży oferty usługowej na nowy rynek zagraniczny – rynek Finlandii (dywersyfikacja geograficzna sprzedaży).

PLANOWANE EFEKTY (do końca 2019 r.)
wejście na 1 nowy rynek zagraniczny
nawiązanie 19 kontaktów biznesowych
podpisanie 1 zagranicznego kontraktu handlowego
osiągnięcie 190 000,00 PLN przychodów ze sprzedaży na eksport

WARTOŚĆ PROJEKTU
193 283,32 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH (50%)
85 606,16 PLN

Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.