Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.4.4 dotacje dla MŚP – typ projektu B

Projekt I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.4.4 dotacje dla MŚP – typ projektu B

BENEFICJENT
ELECTRIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

TYTUŁ PROJEKTU
Laminowany System Dystrybucji Energii (LSDE) dla branży energii odnawialnej (wiatrowej)

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki poprzez wdrożenie zaawansowanego technologicznie produktu, co wpłynie na wzrost rozpoznawalności marki ELECTRIS poprzez budowanie wizerunku wiarygodnego dostawcy a tym samym wzrost przychodów z prowadzonej działalności. Z punktu widzenia środowiska społecznogospodarczego, celem jest rozwój firmy i budowanie stabilnego miejsca pracy, wdrożenie technologii proekologicznej a także zwiększenie efektywności energetyki wiatrowej.

PLANOWANE EFEKTY (do końca 2019 r.)
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2
Liczba nowo zatrudnionych osób: 4

WARTOŚĆ PROJEKTU
5 004 000 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH (45%)
2 251 800,00 PLN

Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.