ELECTRIS
technologie

Projektowanie

Możliwość współpracy i konsultacji Działu Projektowego Klienta z Działem Wdrożeń/Technologicznym w celu dobrania odpowiedniej technologii obróbki a także oceny wykonalności danego elementu. Ponadto istnieje możliwość zlecenia wykonania projektu danego elementu spełniającego indywidualne wymagania klienta.

Cięcie laserem Fiber

Proces, w którym energia wiązki laserowej – ciągłej lub impulsowej – powoduje stopienie ciętego materiału w szczelinie cięcia. W procesie cięcia laserowego konieczny jest jednoczesny, współosiowy przepływ gazu towarzyszącego, którego zadaniem jest wydmuchiwanie ze szczeliny cięcia stopionego materiału.

Zalety: bardzo wysoka szybkość cięcia (szczególnie cienkich blach), wysoka precyzja, powtarzalność, możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów, możliwość minimalizacji odpadów.

Wykrawanie CNC

Obróbka plastyczna na zimno obejmująca procesy wycinania, dziurowania, okrawania i przycinania blach, płaskowników oraz kształtowników miedzianych w celu uzyskania wymaganego kształtu.

Zalety: niskie koszty, wysoka jakość, wysoka prędkość.

Cięcie strumieniem wody

Metoda obróbki materiałów polegająca na wykorzystaniu strumienia wody pod bardzo dużym ciśnieniem do przyspieszania ziaren ścierniwa (najczęściej garnetu) w celu przecinania płaskich arkuszy materiałów.

Zalety: możliwość cięcia bardzo grubych materiałów, możliwość cięcia bardzo twardych materiałów, możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów, możliwość minimalizacji odpadów.

Gięcie CNC

Plastyczna obróbka materiału polegająca na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego bez ubytku materiału.

Zalety: powtarzalność, brak ubytku materiału, szybkość (w przypadku dużych serii).

Frezowanie CNC

Rodzaj obróbki skrawaniem, polegającej na mechanicznym oddzieleniu przez obracające się ostrza narzędzia warstwy naddatku materiału w celu nadania obrabianemu przedmiotowi żądanego kształtu, wymiarów oraz określonych właściwości warstwy wierzchniej.

Zalety: wysoka jakość, wysoka powtarzalność, możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów.

Toczenie CNC

Rodzaj obróbki skrawaniem, polegającej na mechanicznym oddzieleniu przez ostrza narzędzia warstwy naddatku obracającego się materiału w celu nadania przedmiotowi żądanego kształtu, wymiarów oraz określonych właściwości warstwy wierzchniej.

Zalety: wysoka jakość, wysoka powtarzalność, możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów.

Cięcie ploter

Metoda obróbki cienkich folii z tworzyw sztucznych polegająca na rozdzielaniu materiału nożem ciągnionym, a także grubych arkuszy z zastosowaniem wysokoobrotowych wrzecion oraz odciągu.

Zalety: wyeliminowanie zapylenia przez odciąg, szerokie spektrum możliwości obrabianych materiałów, wysoka jakość obróbki.

Formowanie

Proces obróbki plastycznej stosowanej na zimno lub na gorąco, podczas której detal przyjmuje kształt uprzednio uformowanego narzędzia.

Zalety: szybkość obróbki, metoda bezodpadowa, wysoka powtarzalność.

Nakładanie koszulek termokurczliwych

Istnieje możliwość nakładania izolacji termokurczliwej na elementy w piecu z regulowaną temperaturą oraz czasem obkurczania.

Pokrycia galwaniczne i lakierowanie

Pokrycia galwaniczne (cyna, srebro, nikiel, złoto) oraz lakierowanie – na indywidualne zamówienie klienta istnieje możliwość wykonania powłok galwanicznych, spełniających wymagane normy jakościowe a także wykonania izolacji z farby epoksydowej.

Montaż podzespołów

Możliwość kompletacji pakietów elementów a także ich montaż według indywidualnych wymagań klienta.

Zgrzewanie FSW

W metodzie tej cylindryczne narzędzie z wyprowadzonym trzpieniem i zaopatrzone w kołnierz jest wprowadzane w ruch obrotowy i powoli zagłębiane w obszar złącza między dwoma ustawionymi czołowo elementami. Wskutek tarcia narzędzia o powierzchnie złącza jest wytwarzane ciepło, w wyniku którego miękną powierzchnie łączonych elementów (nie jest jednak osiągany punkt topnienia) i narzędzie może się przemieszczać wzdłuż linii złącza. Uplastyczniony materiał przepływa do tylnej krawędzi trzpienia narzędzia, gdzie wskutek oddziaływania kołnierza i trzpienia następuje przemieszanie. Stygnąc, przemieszany materiał tworzy złącze między spajanymi elementami.

Zalety: łatwość uzyskiwania złączy o wysokich, powtarzalnych własnościach mechanicznych i strukturalnych, możliwość wykonywania bardzo długich zgrzein wolnych od pęknięć, uzyskane własności wytrzymałościowe złączy mogą być wyższe, niż przy zastosowaniu technologii spawania łukowego.

Pakowanie

Możliwość optymalnego doboru sposobu pakowania oraz zabezpieczania zamówionych elementów.

ELECTRIS
technologie

Dzięki ciągłemu doskonaleniu stosowanych technologii, spółka ELECTRIS jest wiodącym producentem w branży. Wieloletnie doświadczenie, nieustanne udoskonalanie stosowanych technologii i wdrażanie nowych, indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb oraz ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji i tym samym otwarcie na nowe możliwości, pozwoliło firmie ELECTRIS na zbudowanie silnej pozycji na rynku.

Współpracujemy z globalnymi liderami branży elektroenergetycznej. Posiadamy grono stałych klientów, którzy z roku na rok zwiększają zamówienia i są bardzo zainteresowani nowymi produktami jakie ELECTRIS projektuje i wdraża do produkcji.