Kontrola wiązki promieniowania rentgenowskiego

W naszej działalności stosujemy do kontroli jakości urządzenie wykorzystujące wiązkę promieniowania rentgenowskiego. Urządzenie jest stosowane zgodnie z zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Prowadzimy systematyczną kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące, z użyciem dozymetrów indywidualnych.

  • Aby spełnić wymagania zawarte w Art.32c. Ustawy Prawo Atomowe, informujemy że nasza działalność z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
  • Nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  • Nie miała negatywnego wpływu na środowisko
  • Sposób działania stosowanego urządzenia zapewnia brak możliwości uwolnienia substancji promieniotwórczych.

Sprawdź naszą ofertę